VIITED

Koduleht on koostatud järgmiste materjalide põhjal:

Eesti Ajaloomuuseumi väliekspositsiooni „Klooga laager ja holokaust“ tekstid ja illustratsioonid

Eesti Ajaloomuuseumi kodulehekülg
https://www.ajaloomuuseum.ee/naitused/naitused-mujal/klooga-laager-ja-holokaust

Olev Liivik. Establishment and Evolution of the Klooga Holocaust Memorial – Methodical Materials “Holocaust Commemoration in the Baltics”, Riga 2016 https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/jsc/publikacijas/METHODICAL_MATERIALS.pdf

MUUD LINGID

https://holocaustremembrance.com/news-archive/conference-estonia-beginning-end-massacre-klooga-75

Vaivara Concentration Camp; in: Estonia 1940–1945 : reports of the Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity. Edited by Toomas Hiio, Meelis Maripuu and Indrek Paavle. Tallinn, Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Sihtasutus, 2006, 719-738